حافظه دستگاه پر شده چطور برنامه ها را به حافظه جانبی انتقال دهم

Anonymous shared this problem 4 weeks ago
Unknown

samsung galaxy j7