حافظه دستگاه پر شده چطور برنامه ها را به حافظه جانبی انتقال دهم

Anonymous shared this problem 5 months ago
Unknown

samsung galaxy j7